CPI語言學校參訪心得 Amy又來囉~| Wego維格遊學-風評代辦

Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Amy CPI語言學校參訪心得 這次再度來到宿霧一間名校CPI 一走進校園就是不一樣,鬧中取靜。 學校附近住的都是有錢人。安全的部分也不用太擔心,因為學校是 [...]